Wat doet Repair Factory?

Bij Repair Factory kunnen mensen gedurende een bepaalde tijd werkervaring opdoen. In die tijd leren ze bijvoorbeeld fietsen repareren en onderhouden, (tuin)meubels opknappen en maken, aan auto’s werken of het magazijn beheren. Ze worden individueel begeleid door werkmeesters en jobcoaches. De mensen vinden zo uit waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en wat ze willen. Tegelijkertijd leren ze de sociale vaardigheden waarover een goede werknemer moet beschikken.

Voor wie?

Bij de Repair Factory kan iedereen terecht die graag ondersteuning wil ontvangen en het leuk vindt om met techniek bezig te zijn. De leeftijdsgroep is breed, van schoolverlaters (drop-outs 15 jaar) t/m 50-plussers. De reden dat mensen bij de Repair Factory komen is ook
divers. Dit kan zijn omdat iemand een zinvolle dagbesteding nodig heeft, dit kan zijn omdat iemand zijn Nederlandse taal moet versterken, dit kan zijn omdat iemand graag een technisch vak wil leren en dit een opstap is naar betaalde arbeid. Zowel vrouwen als mannen komen met plezier naar de Repair Factory om zichzelf verder te ontwikkelen.

Werkwijze:

Onze begeleiding en werkwijze is door te “doen”. Dit “doen” proberen we in een zo’n realistisch mogelijke context te laten plaatsvinden. Wij vinden het belangrijk dat mensen zinvol bezig zijn en leren door met echte producten te werken. Door onze manier zien we direct welke vaardigheden aanwezig zijn, wat wel en niet haalbaar is, is men in staat om op tijd te komen en hoe werkt men samen. Uit ervaring weten we dat onze manier (voor statushouders) een effectieve manier is om Nederlands te leren spreken.